Przetarg nieograniczony powyżej 215 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych do realizacji świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych w dziedzinie reumatologii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2022-029345-NF02-PL (2022-02-25 13:32)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS043-110838-pl (2022-03-02 12:06)
 • Potwier.zam.na Mini Portalu Screenshot_2022-03-02 miniPortal (2022-03-02 12:06)
 • 4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (2022-03-02 12:06)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SWZ - Formularz ofertowy (2022-03-02 12:06)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SWZ - Wzór umowy (2022-03-02 12:06)
 • 7. Załącznik_nr_3_JEDZ espd-request (2022-03-02 12:06)
 • 7. Załącznik_nr_3_JEDZ espd-request (2022-03-02 12:07)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2022-03-24 08:21)
 • Inf o kwocie jaką Zam.zam.przezn.na sfin.zam (2022-03-31 09:03)
 • Informacja z otwarcia ofert (2022-03-31 11:59)
 • Informacja o wyborze najk oferty (2022-04-20 13:15)
 • Zał do informacji o wyborze najk oferty (2022-04-20 13:16)