Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę artykułów spożywczych, m.in. przetworów owocowo-warzywnych, przypraw i artykułów sypkich dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-02-24 08:55)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-02-24 08:55)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (2022-02-24 08:55)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-02-24 08:55)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy (2022-02-24 08:56)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-03-01 11:11)
 • Wartość szacunkowa - strona internetowa (2022-03-04 09:22)
 • 7. Informacja z otwarcia ofert (2022-03-04 10:32)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2022-03-25 11:54)
 • Ogłoszenie (2022-04-01 13:42)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022-04-19 11:24)