Dostawa ręczników ppapierowych, papieru toaletowego oraz czyściwa dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. strusia w Poznaniu procedura w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 10.02.2022 (2022-02-10 10:25)
  • SWZ ręczniki papierowe (2022-02-10 10:25)
  • 2.1 FORMULARZ OFERTOWY 1 (2022-02-10 10:25)
  • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2022-02-10 10:25)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-02-10 10:26)
  • miniPortal (2022-02-10 10:26)
  • Wyjaśnienia do SWZ (2022-02-16 09:24)
  • 10. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2022-02-18 13:02)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE (2022-02-25 11:05)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania 28.03.2022 (2022-05-20 11:29)