Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych do dializy nerkozastepczej i plazmoforezy dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP (2022-02-09 11:51)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-02-09 11:51)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy 2022 (2022-02-09 11:51)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-02-09 11:52)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy 2022 (2022-02-09 11:52)
  • Informacja z otwarcia ofert - dializa (2022-02-17 11:20)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty - dializa (2022-02-22 09:10)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022-04-13 06:47)