Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi wraz z diarżawą automatycznego czytnika OB dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusoia w Poznaniu postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt.1


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 04.02.2022 (2022-02-04 08:42)
 • SWZ System zamknięty (2022-02-04 08:42)
 • 2. F O system zamknięty 2021 (2022-02-04 08:43)
 • 3. Załącznik nr 3 do umowy - wzór umowy (2022-02-04 08:43)
 • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-02-04 08:43)
 • miniPortal (2022-02-04 08:43)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2022-02-08 11:27)
 • 12. Informacja wartości szacunkowej (2022-02-11 11:02)
 • 11. ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2022-02-11 11:11)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2022-02-16 09:29)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania 15.03.2022 (2022-03-15 08:34)