Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy Pzp na dostawę: odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczeń parametrów krytycznych dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu w BZP 08d9e630-24b9-bc8c-a6be-dd0001dc1f83(2) (2022-02-03 09:38)
 • Specyfikacja warunkow zamowienia (2022-02-03 09:38)
 • Zał. nr 1 FO (2022-02-03 09:38)
 • Zał. nr 2 do SWZ (2022-02-03 09:39)
 • Zał. nr 3 do SWZ projekt umowy (2022-02-03 09:39)
 • potwierdzenie zamieszczenia na miniportalu (2022-02-03 09:39)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2022-02-08 12:57)
 • wartość szacunkowa strona internetowa (2022-02-11 10:02)
 • Zestawienie z otwarcia ofert (2022-02-11 11:25)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zestawienie z otwarcia ofert (2022-02-17 08:54)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania w BZP 08d9fcf1-5879-6c1e-c482-7400010e8012 (2022-03-03 10:02)