Przetarg nieograniczony powyżej 215 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) oraz leczenia chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME)podanie doszklistowe dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2022-016805-NF02-PL (2022-02-02 12:40)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS026-065500-pl (2022-02-07 09:21)
 • 4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (2022-02-07 09:22)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2022-02-07 09:22)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SWZ - Wzór umowy (2022-02-07 09:22)
 • 7. Zał nr 3 JEDZ espd-request (2022-02-07 09:22)
 • 7. Zał nr 3 JEDZ espd-request (2022-02-07 09:22)
 • potw.publ. Mini Portal. Screenshot_2022-02-07 miniPortal (2022-02-07 09:32)
 • Inf. o kwocie jaka Zam.zam.przezn. na sfin. zam. (2022-03-07 09:19)
 • Inf. z otwarcia ofert (2022-03-07 11:49)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2) (2022-03-17 10:09)
 • Zał. do informacji o wyborze najk.oferty (2022-03-17 10:09)