Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę antybiotyków dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu - zamówienie uzupełniające


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-01-20 14:21)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-01-20 14:21)
  • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy 2022 (2022-01-20 14:21)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-01-20 14:21)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy 2022 (2022-01-20 14:21)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-01-25 08:47)
  • Informacja o wartości szacunkowej (2022-01-27 09:13)
  • 8. Informacja z otwarcia ofert (2022-01-27 11:46)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2022-02-03 12:01)
  • Ogłoszenie o wyniku postepowania (2022-02-25 07:58)