Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 215 000 Euro na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DZ.U.U.E. w dniu 14.01.2022r. (2022-01-14 10:15)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 19.01.2022r. (2022-01-19 09:12)
 • Specyfikacja warunkow zamowienia (2022-01-19 09:12)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-01-19 09:12)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy (2022-01-19 09:12)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-01-19 09:13)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-01-19 09:13)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2022-01-19 09:13)
 • Wyjaśnienia nr 1 - środki kontrastowe (2022-02-01 13:42)
 • Informacja z otwarcia ofert - środki kontrastowe (2022-02-23 11:36)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022-03-16 12:38)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 12.04.2022r. (2022-04-12 10:27)