Dostawa sterylnego sprzętu urologicznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie prowadzone w trybie podstawowym art 275 pkt. 1 Pzp


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 13.01. 2022 (2022-01-13 12:03)
 • Sprzęt urologiczny SWZ (2022-01-13 12:03)
 • 2. Formularz ofertowy - 2022 (2022-01-13 12:03)
 • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2022-01-13 12:03)
 • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-01-13 12:03)
 • miniPortal (2022-01-13 12:03)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2022-01-18 13:52)
 • Wartości szacunkowe (2022-01-21 09:15)
 • 22. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2022-01-21 12:19)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE-CZĘŚCIOWE (2022-02-10 08:57)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022-05-20 11:22)