Dostawa stymulatorów i kardiowerterów - defibrylatorów serca z wyposażeniem do zabiegów z zakresu elektroterapii chorób serca dla potrzwb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego art 132 Pzp


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 12.01.2022r. (2022-01-12 11:47)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 17.01.2022 (2022-01-17 09:57)
 • Stymulatory SWZ (2022-01-17 09:57)
 • PAKIET 1 - ZESTAWY DO WKŁUCIA (2022-01-17 09:58)
 • PAKIET 2 - ZESTAW OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGO Z MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI (2022-01-17 09:58)
 • PAKIET 3 - STYMULATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I DWUJAMOWE RESYNCHRONIZUJíCE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI MRI (2022-01-17 09:58)
 • PAKIET 4 - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I DWUJAMOWE RESYNCHRONIZUJĄCE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI MRI (2022-01-17 09:58)
 • PAKIET 5 - ELEKTRODY CZYNNE (2022-01-17 09:58)
 • PAKIET 6 - STYMULATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE I RESYNCHRONIZUJĄCE Z ELEKTRODAMI (2022-01-17 09:58)
 • PAKIET 7 - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE ORAZ RESYNCHRONIZUJĄCE Z ELEKTRODĄ LEWOKOMOROWĄ 4-BIEGUNOWĄ, OCENĄ MORFOLOGII QRS Z ELEKTRODAMI (2022-01-17 09:59)
 • PAKIET 8 - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE ORAZ RESYNCHRONIZUJĄCE Z OPCJĄ STYMULACJI DWUPUNKTOWEJ LEWEJ KOMORY Z ELEKTRODAMI (2022-01-17 09:59)
 • PAKIET 9 - ELEKTRODY BIERNE (2022-01-17 09:59)
 • PAKIET 10 - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I DWUJAMOWE RESYNCHRONIZUJĄCE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI MRI DLA OSÓB O NISKIEJ MASIE CIAŁA (2022-01-17 09:59)
 • PAKIET 11 - ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA PASYWNE (2022-01-17 10:00)
 • PAKIET 12 - STYMULATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I DWUJAMOWE I RESYNCHRONIZUJĄCE Z WYDŁUŻONĄ PAMIĘCIĄ IEGM Z ELEKTRODAMI (2022-01-17 10:00)
 • 2. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (2022-01-17 10:00)
 • 3. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2022-01-17 10:00)
 • espd-request (2022-01-17 10:01)
 • JEDZ (2022-01-17 10:01)
 • miniPortal (2022-01-17 10:01)
 • PAKIET 3a - STYMULATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I DWUJAMOWE RESYNCHRONIZUJíCE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI MRI (2022-01-17 14:16)
 • PAKIET 4 a- KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I (2022-01-18 08:59)
 • PAKIET 4a KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE DWUJAMOWE (2022-01-18 09:12)
 • PAKIET 6a - STYMULATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE I RESYNCHRONIZUJĄCE Z ELEKTRODAMI (2022-01-18 09:14)
 • NOWY PAKIET 1 - ZESTAWY DO WKŁUCIA (2022-01-18 09:22)
 • NOWY PAKIET 2 - ZESTAW OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGO Z MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI (2022-01-18 09:22)
 • NOWY PAKIET 3 - STYMULATORY JEDNOJAMOWE DWUJAMOWE (2022-01-18 09:22)
 • NOWY PAKIET 4 - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE DWUJAMOWE I (2022-01-18 09:23)
 • NOWY 2 PAKIET 4 - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE DWUJAMOWE (2022-01-18 09:27)
 • NOWY PAKIET 5 - ELEKTRODY CZYNNE (2022-01-18 09:27)
 • NOWY PAKIET 6 - STYMULATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE (2022-01-18 09:29)
 • NOWY PAKIET 7 - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE DWUJAMOWE (2022-01-18 09:30)
 • NOWY PAKIET 8 - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE DWUJAMOWE (2022-01-18 09:30)
 • NOWY PAKIET 9 - ELEKTRODY BIERNE (2022-01-18 09:30)
 • NOWY PAKIET 10 - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE DWUJAMOWE (2022-01-18 09:30)
 • NOWY PAKIET 11 - ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA PASYWNE (2022-01-18 09:31)
 • NOWY PAKIET 12 - STYMULATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE (2022-01-18 09:31)
 • UWAGA (2022-01-18 09:47)
 • 6. Wyjaśnienia do SWZ (2022-02-09 12:03)
 • Wartości szacunkowe (2022-02-17 09:14)
 • 10. ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT (2022-02-17 12:00)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2022-03-10 10:28)
 • Ogłoszenie wyboru pakiet 5, 9, 11 (2022-05-10 11:58)
 • Ogłoszenie o wyniku wstępne 30.06.2022 (2022-06-30 11:19)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania 05.07.2022 (2022-07-05 09:17)