Siatki chirurgiczne, sprzęt do ich mocowania, sondy bipolarne, elektrody oraz staplery dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie prowadzone w trybie podstawowym art.275 pkt. 1 Pzp


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 05.01.2022 (2022-01-05 11:29)
 • SWZ - siatki chirurgiczne (2022-01-05 11:29)
 • 2. Formularz ofertowy (2022-01-05 11:29)
 • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2022-01-05 11:30)
 • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-01-05 11:31)
 • miniPortal (2022-01-05 11:32)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2022-01-12 10:43)
 • 5. Wyjaśnienia do SWZ - 2 (2022-01-14 08:08)
 • Wartości szacunkowe (2022-01-17 10:25)
 • 22. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2022-01-17 13:33)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2022-01-20 12:40)