Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 215 000 Euro na dostawę produktów leczniczych dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 05.01.2022r. (2022-01-05 09:26)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 10.01.2022 (2022-01-10 10:36)
 • Specyfikacja Warunkow Zamówienia (2022-01-10 10:36)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (2022-01-10 10:37)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy (2022-01-10 10:37)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-01-10 10:37)
 • Załącznik nr 3 do SWZ -JEDZ (2022-01-10 10:37)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2022-01-10 10:37)
 • Wyjaśnienia nr 1 - produkty lecznicze (2022-02-01 13:43)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SWZ (2022-02-03 12:00)
 • Wartości szacunkowe strona internetowa (2022-02-10 09:09)
 • Informacja z otwarcia ofert (2022-02-10 13:10)
 • Ogłoszenie - Pakiet 79 (2022-02-16 06:30)
 • Informacja z otwarcia ofert po poprawieniu omyłek rachunkowych (2022-02-23 10:38)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu pakietów (2022-02-28 14:02)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - produkty lecznicze (2022-03-01 13:52)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 15.04.2022r. (2022-04-19 07:12)