Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy Pzp na dostawę: testów, opakowań i materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu w BZP 08d9c520-bbcc-46cf-51ac-d60001851ac6 (2021-12-22 11:02)
 • SWZ PRT_ZAMPUB1_0000023239 (2021-12-22 11:03)
 • Zał. Nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (2021-12-22 11:03)
 • Zał. nr 2 do SWZ -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-12-22 11:03)
 • Zał. nr 3 do SWZ - wzór umowy (2021-12-22 11:03)
 • potwierdzenie zamieszczenia na miniportalu (2021-12-22 11:03)
 • Wyjaśnienia do SWZ PRT_ZAMPUB1_0000023446 (2021-12-28 11:02)
 • wartość szacunkowa strona internetowa (2021-12-31 09:07)
 • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000023474 (2021-12-31 11:25)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zestawienie cenowe PRT_ZAMPUB1_0000024160 (2022-01-18 12:13)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania w BZP 08d9f12b-5e8f-0ede-721c-1f0001e68301 (2022-02-16 10:56)