Przetarg nieograniczony powyżej 214000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia dystonii ogniskowych oraz leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej po udarze mózgu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2021-177243-NF02-PL (2021-12-20 13:57)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2021-OJS250-659860-pl (2021-12-24 11:02)
 • 4. SWZ DYSTONIA (2021-12-24 11:02)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2021-12-24 11:03)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SWZ - Wzór umowy (2021-12-24 11:03)
 • 7. Zał_nr_3_JEDZ_espd-request (6) (2021-12-24 11:03)
 • 7. Zał_nr_3_JEDZ_espd-request (5) (2021-12-24 11:03)
 • Mini portal potw.publ. (2021-12-24 11:07)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2022-01-11 12:46)
 • Inform. o kwocie jaką Zam.zam przezn.na sfin.zam. (2022-01-24 09:37)
 • Inf. z otwarcia ofert (2022-01-24 12:30)
 • Informacja o wyborze najk. oferty (2) (2022-02-17 13:02)
 • Zał.do inf.o wyb.najk.oferty (2022-02-17 13:03)