Przetarg nieograniczony powyżej 214000 euro na dostawę produktow leczniczych stosowanych wprogramach lekowych leczenia stwardnienia rozsianego(SM)


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2021-177218-NF02-PL (2021-12-20 13:51)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2021-OJS250-659859-pl (1) (2021-12-24 10:54)
 • 4. SWZ SM (2021-12-24 10:55)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2021-12-24 10:55)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SWZ - Wzór umowy (2021-12-24 10:56)
 • 7. Zał_nr_3_JEDZ_espd-request (5) (2021-12-24 10:56)
 • 7. Zał_nr_3_JEDZ_espd-request (4) (2021-12-24 10:56)
 • Mini portal potw.publ. (2021-12-24 11:01)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2022-01-11 12:46)
 • Inf. o kwocie jaką Zam. zam.przezn. na sfin.zam. (2022-01-21 09:56)
 • Informacja z otwarcia ofert SM (2022-01-21 12:09)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2022-02-04 14:14)
 • Zał do infor. o wyborze najk.oferty (2022-02-04 14:14)