Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych leczenia przewlekłego WZW typu B i C


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszena o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2021-177128-NF02-PL (2021-12-20 12:49)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2021-OJS250-659830-pl (2021-12-24 10:44)
 • 4. SWZ WZW B i C PRT (2021-12-24 10:44)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2021-12-24 10:45)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SWZ - Wzór umowy (2021-12-24 10:45)
 • 7. Zał_nr_3_JEDZ_espd-request (3) (2021-12-24 10:46)
 • 7. Zał_nr_3_JEDZ_espd-request (3) (2021-12-24 10:46)
 • Mini portal potwierdzenie publ. (2021-12-24 10:53)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2022-01-11 12:45)
 • Inf o kwocie jaką Zam. zam. przezn. na sfin.zam. (2022-01-19 09:15)
 • Informacja z otwarcia ofert (2022-01-19 13:00)
 • Informacja o wyborze najk. oferty (2022-01-28 13:02)
 • Zał do inf o wyb najk oferty (2022-01-28 13:03)
 • Publ. ogłoszenia o udzieleniu zam 2022-OJS066-173998-pl (2022-04-04 09:17)