Przetarg nieograniczony na świadczene usług w zakresie wywóz i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania Ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2021-176301-NF02-PL (2021-12-17 13:00)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2021-OJS248-656771-pl (2021-12-22 09:48)
 • 4. SWZ (2021-12-22 09:48)
 • 5._Zalacznik_nr_1___do_SWZ_FORMULARZ_OFERTOWY_doc (2021-12-22 09:48)
 • 6._Zalacznik_nr_2__do_SIWZ_Wzor_umowy_sprost.modyf. (2021-12-22 09:48)
 • 7. Zał_nr_3_JEDZ_ espd-request (2021-12-22 09:49)
 • 7. Zał_nr_3_JEDZ_espd-request (2021-12-22 09:49)
 • Mini portal Screenshot_2021-12-22 miniPortal (2021-12-22 09:57)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2022-01-11 08:44)
 • 4. SWZ po modyf (2022-01-11 08:45)
 • 5._Zalacznik_nr_1___do_SWZ_FORMULARZ_OFERTOWY_MODYFIKACJA _doc (2022-01-11 08:45)
 • 6._Zalacznik_nr_2__do_SIWZ_Wzor_umowy_sprost.modyfikacja wz.umowy (2022-01-11 08:45)
 • 8. Inf o kwocie jaka Zam zamierza przezn na sfin. zam. (2022-01-18 09:46)
 • 9. Informacja z otwarcia ofert (2022-01-18 11:32)
 • Informacja do Prezesa UZP 08d9db48-34db-c881-236e-1c0001766e1e-wiadomosc (2022-01-19 13:51)
 • Inform o wyb najk oferty (2022-01-28 08:15)
 • Zał do inform o wyb najk of (2022-01-28 08:15)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zam. 2022-OJS066-174974-pl (2022-04-04 09:14)