Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę odczynników,kalibratorów,materiałów kontronych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP 08d9be33-7a3e-faa3-6d59-a800017f2f26 (2021-12-13 14:11)
 • 4. Specyfikacja_warunkow_zamowienia_2021 (2021-12-13 14:12)
 • 5. Zał_nr_1_do_SWZ_Formularz ofertowy (2021-12-13 14:12)
 • 6. Zal_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-12-13 14:12)
 • 7. Zał_nr_3_do_SWZ_ PROJEKT UMOWY (2021-12-13 14:12)
 • MINI PORTAL Screenshot_2021-12-13 miniPortal (2021-12-13 14:12)
 • 8. Zmiana treści SWZ (2021-12-16 09:46)
 • 5. Zał_nr_1_do_SWZ_Zmieniony Formularz ofertowy (2021-12-16 09:49)
 • 9. Pismo zmiana tresci ogłoszenia o zamówieniu przes.term. (2021-12-20 11:44)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08d9c392-9a70-7e52-51ac-d60001850cd9 (2021-12-20 11:44)
 • MINI Portal zm.terminiu Screenshot_2021-12-20 miniPortal (2021-12-20 11:50)
 • WYJASNIENIA DO SWZ ost. (2021-12-23 10:48)
 • 10. Inf. o kwocie jaką Zamawiajacy zam.przeznaczyć na sfin.zam. (2022-01-03 09:12)
 • 11. Informacja z otwarcia ofert (2022-01-04 08:12)
 • 12. Informacja do Prezesa UZP o złozonych ofertach PRT_ZAMPUB1_0000023495 (2022-01-04 08:47)
 • 13. Informacja o wyborze najk. oferty (2022-01-10 08:17)
 • 14. Załącznik do inf. o wyborze najk. oferty (2022-01-10 08:17)
 • Publikacja ogłoszenia o wyniku postępowania BZP e-Platforma 08d9d409-fe47-4580-6e2b-5e000126104b (2022-01-10 08:42)