Dostawa klipsów oraz klipsownic dla potrzeb bloków operacyjnych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniiu postępowanie w trybie podstawowym art.275 pkt. 1 Pzp


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 09.12.2021 (2021-12-09 11:57)
 • SWZ - KLIPSY (2021-12-09 11:57)
 • 3. Formularz ofertowy 2021 (2021-12-09 11:58)
 • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-12-09 11:58)
 • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2021-12-09 11:58)
 • miniPortal (2021-12-09 11:58)
 • 4. Wyjaśnienia do SWZ (2021-12-14 13:52)
 • 5. Wyjaśnienia do SWZ 2 (2021-12-15 10:30)
 • Wartość szacunkowa (2021-12-17 09:15)
 • 7. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2021-12-17 11:28)
 • Ogłoszenie wyboru (2022-01-18 13:54)
 • Unieważnienie pakietu 1 (2022-01-18 13:54)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2022-03-07 10:08)