Dostawa sprzętu dla Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą urządzeń przetarg nieograniczony art 132 Pzp


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszsenie wstępne 09.12.2021 (2021-12-09 11:43)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 14.12.2021 (2021-12-14 09:55)
 • SWZ ablacja (2021-12-14 09:56)
 • 1. Formularz Pakiet 1 (2021-12-14 09:56)
 • 2. Formularz Pakiet 2 (2021-12-14 09:56)
 • 3. Formularz Pakiet 3 (2021-12-14 09:56)
 • 4. Formularz Pakiet 4 (2021-12-14 09:56)
 • 5. Formularz Pakiet 5 (2021-12-14 09:56)
 • 6. Formularz Pakiet 6 (2021-12-14 09:57)
 • 7. Formularz Pakiet 7 (2021-12-14 09:57)
 • 8. Formularz Pakiet 8 (2021-12-14 09:57)
 • 9. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2021-12-14 09:57)
 • 10. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2021-12-14 09:57)
 • JEDZ (2021-12-14 09:57)
 • espd-request (2021-12-14 09:58)
 • miniPortal (2021-12-14 09:58)
 • Wyjanienia do SWZ (2022-01-04 11:24)
 • Wartości szacunkowe (2022-01-14 09:17)
 • 14. ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2022-01-14 12:43)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE (2022-01-28 12:41)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 02.02.2022 (2022-03-02 12:03)
 • Ogłoszemnie o udzieleniu zamówuienia 07.03.2022 (2022-03-07 09:26)