Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę płynów infuzyjnych, diet specjalnego przeznaczenia oraz akcesoriów do ich podawania na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-12-02 10:11)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-12-02 10:11)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY (2021-12-02 10:11)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-12-02 10:12)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy (2021-12-02 10:12)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2021-12-06 12:25)
 • Wartości szacunkowe (2021-12-10 09:01)
 • Informacja z otwarcia ofert (2021-12-10 10:21)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE (2021-12-15 12:18)
 • Informacja o unieważnieniu (2021-12-20 11:08)
 • Unieważnienie Pakiet 1 (2021-12-30 11:34)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - BZP (2022-01-05 11:39)