Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (procedura unijna) na dostawę jednorazowego sprzętu operacyjnego i wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Okulistycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu notice (2021-11-29 11:32)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2021-OJS235-616030-pl (2021-12-03 09:54)
 • Specyfikcja Warunków Zamówienia (2021-12-03 09:54)
 • Zał. nr 1 do SWZ Formularz_Ofertowy (2021-12-03 09:54)
 • Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy (2021-12-03 09:55)
 • Zał. nr 3 JEDZ okulistyka espd-request (2021-12-03 09:55)
 • Zał. nr 3 JEDZ okulistyka espd-request (2021-12-03 09:55)
 • MiniPortal Screenshot_2021-12-03 miniPortal (2021-12-03 09:55)
 • Wyjaśnienia PRT_ZAMPUB1_0000023332 (2021-12-23 13:34)
 • wartość szacunkowa strona internetowa (2022-01-05 09:09)
 • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000023570 (2022-01-05 12:02)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zestawienie ofert i punktacja przyznana ofertom PRT_ZAMPUB1_0000024667 (2022-01-24 12:28)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2022-OJS038-097861-pl (2022-02-23 09:30)