Dostawa zestawów do oznaczania proteinogramów i hemoglobiny glikowanej z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy kapilarnej wraz z zestawem komputerowym, drukarką i UPS-em postępowanie w trybie podstawowym art 275 pkt. 1 ustawy Pzp


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 18.11.2021 (2021-11-18 09:37)
  • SWZ (2021-11-18 09:37)
  • 2. Formularz ofertowy (2021-11-18 09:38)
  • 3. Załącznik nr 3 do umowy - wzór umowy (2021-11-18 09:38)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-11-18 09:38)
  • miniPortal (2021-11-18 09:38)
  • Wartości szacunkowe (2021-11-26 11:14)
  • ZESTAWIENIE OFERT (2021-11-26 11:27)
  • OGŁOSZENIE WYBORU (2021-11-30 11:44)
  • Ogłoszenie o wyniku 05.01.2022r (2022-01-05 13:26)