Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę produktów leczniczych stosowanycch w programach lekowych leczenia immunoglobulinami chorób neurologicznych i reumatologicznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Publikacja Ogłoszenia O zamówieniu BZP 08d9a437-5496-d64b-10bc-8000010dd457 (2021-11-10 12:28)
 • Zamieszczono na Mini Portalu Screenshot_2021-11-10 miniPortal (2021-11-10 12:28)
 • 4. Specyfikacja Warunków Zamówienia PRT_ZAMPUB1_0000021617 (2021-11-10 12:29)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SWZ - Formularz ofertowy (2021-11-10 12:29)
 • 6. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-11-10 12:29)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SWZ - Wzór umowy (2021-11-10 12:29)
 • Inf. o kwocie jaką Zamaw.zam.przezn.na sfin.zam. PRT_ZAMPUB1_0000021922 (2021-11-19 09:08)
 • 10. Informacja z otwarcia ofert złożonych (2021-11-19 11:27)
 • 12. Informacja o wyborze najk.oferty PRT_ZAMPUB1_0000021995 (2021-11-23 09:08)
 • 13. Załącznik do inf. o wyborze najk.oferty (2021-11-23 09:09)
 • Publikacja Ogłoszenia o wyniku ogł zaw.inf.o udziel.zam. 08d9f505-5b0b-36c4-721c-1f0001e691a0 (2022-02-21 08:05)