Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawę lasera holmowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Urologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-11-09 10:07)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-11-09 10:07)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2021-11-09 10:08)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-11-09 10:08)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy (2021-11-09 10:08)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2021-11-16 13:55)
 • Wartości szacunkowe strona internetowa (2021-11-19 09:57)
 • Informacja z otwarcia ofert (2021-11-19 10:11)
 • Wartości szacunkowe strona internetowa poprawione (2021-11-19 10:15)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-11-23 08:09)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-12-03 13:12)