Dostawa siatek chirurgicznych, sprzętu do ich mocowania, sondy bipolarnej, elektrody oraz staplerów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitama MIejskiego im. J Strusia postępowanie prowadzone w trybie podstawowym art 275 pkt. 1


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 05.11.2021 (2021-11-05 12:24)
  • SWZ - siatki (2021-11-05 12:24)
  • 2. Formularz ofertowy (2021-11-05 12:25)
  • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2021-11-05 12:25)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-11-05 12:26)
  • miniPortal (2021-11-05 12:26)
  • Wyjaśnienia (2021-11-16 09:25)
  • Wartości szacunkowe (2021-11-19 09:31)
  • 22. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2021-11-19 12:18)
  • Ogłoszenie wyboru (2021-11-24 12:12)