Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (procedura unijna) na dostawę rękawic medycznych diagnostycznych ochronnych bezpudrowych nitrylowych dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2021-153113-NF02-PL (2021-11-05 10:30)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2021-OJS218-573254-pl (2021-11-10 10:36)
 • SWZ PRT_ZAMPUB1_0000021528 (2021-11-10 10:37)
 • Zał. nr 1 do SWZ Formularz_Ofertowy (2021-11-10 10:37)
 • Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy (2021-11-10 10:37)
 • Zał.nr 3 JEDZ espd-request(7) (2021-11-10 10:37)
 • Zał.nr 3 JEDZ espd-request(5) (2021-11-10 10:37)
 • potwierdzenie zamieszczenia na miniportalu (2021-11-10 10:37)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2021-12-03 13:37)
 • wartość szacunkowa strona internetowa (2021-12-10 10:05)
 • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000022559 (2021-12-10 11:37)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRT_ZAMPUB1_0000023808 (2022-01-12 13:32)
 • Zestawienie z otwarcia ofert i punktacja przyznana ofertom PRT_ZAMPUB1_0000023802 (2022-01-12 13:33)
 • Zawiadomienie o wniesieniu odwołania (2022-01-25 13:24)
 • ZARYS Odwołanie strona internetowa Zamawiającego (2022-01-25 13:33)
 • Powtórzenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (2022-02-11 13:04)
 • Zestawienie z otwarcia ofert, punktacja przyznana poszczególnym ofertom (2022-02-11 13:05)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2022-OJS055-141307-pl (2022-03-18 09:44)