Dostawa odczynników do posiewu i monitorowania posiewu krwi oraz płynów ustrojowych postępowanie prowadzone w trybie podstawowym art. 275 pkt 1


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 04.11.2021 (2021-11-04 12:55)
 • SWZ - podłoża (2021-11-04 12:56)
 • 2. Formularz ofertowy (2021-11-04 12:56)
 • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2021-11-04 12:56)
 • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-11-04 12:56)
 • miniPortal (2021-11-04 12:56)
 • Ogłoszenie o zmianie (2021-11-05 09:18)
 • miniPortal 2 (2021-11-05 09:18)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2021-11-09 09:07)
 • Wartości szacunkowe (2021-11-12 09:35)
 • ZESTAWIENIE OFERT (2021-11-12 12:53)
 • OGŁOSZENIE (2021-11-15 11:30)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania 06.12.2021 (2021-12-06 09:57)