Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy Pzp na dostawę pasków do glukometrów wraz z dzierżawą glukometrów i systemu zarządzania badaniami POCT dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu w BZP 08d999e1-12bb-6828-3743-fe0001700469 (2021-10-28 09:58)
 • SWZ PRT_ZAMPUB1_0000020948 (2021-10-28 09:58)
 • Załącznik _nr_1 do SWZ formularz ofertowy (2021-10-28 09:59)
 • Załącznik_nr_2_do_SWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-10-28 09:59)
 • Załącznik _nr_ 3 do SWZ projekt umowy (2021-10-28 09:59)
 • potwierdzenie zamieszczenia na miniportalu (2021-10-28 09:59)
 • Wyjaśnienia PRT_ZAMPUB1_0000020985 (2021-11-02 11:12)
 • Wartość szacunkowa strona internetowa (2021-11-05 10:25)
 • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000021198 (2021-11-05 11:27)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRT_ZAMPUB1_0000021731 (2021-11-15 12:22)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania w BZP 08d9ab3b-bc47-6ff1-42b8-43000170e5e3 (2021-11-19 10:17)