Dostawa próżniowego systemu do odsysania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie w trybie podstawowym srt. 275 pkt.1


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 22.10.2021 (2021-10-22 11:57)
  • SWZ system 22.10.2021 (2021-10-22 11:57)
  • 2. Formularz ofertowy (2021-10-22 11:57)
  • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2021-10-22 11:57)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-10-22 11:57)
  • miniPortal (2021-10-22 11:58)
  • Wyjaśnienia (2021-10-29 12:42)
  • 10. Informacja wartości szacunkowej (2021-11-03 11:02)
  • ZESTAWIENIE OFERT (2021-11-03 11:44)
  • OGŁOSZENIE WYBORU (2021-11-19 10:44)