Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawę aparatu RTG z ramieniem C na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu- EZamówienia (2021-10-21 11:46)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-10-21 11:47)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2021-10-21 11:47)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-10-21 11:47)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy (2021-10-21 11:47)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2021-10-22 12:48)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SWZ (2021-10-27 08:06)
 • Wartość szacunkowa (2021-10-29 10:43)
 • Informacja z otwarcia ofert (2021-10-29 10:44)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2021-11-03 14:05)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-11-17 13:37)