Dostawa jednorazowych sterylnych rękawic postępowanie prowadzone w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp


ZAŁĄCZNIKI

 • SWZ 21.10.2021 (2021-10-21 08:49)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 21.10.2021. (2021-10-21 08:50)
 • 2. FO rękawiczki 2021 (2021-10-21 08:50)
 • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2021-10-21 08:50)
 • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-10-21 08:50)
 • miniPortal (2021-10-21 10:33)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.10.2021 (2021-10-27 09:06)
 • miniPortal 2 (2021-10-27 09:06)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2021-10-28 11:21)
 • 10. Informacja wartości szacunkowej (2021-11-03 10:19)
 • 9. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2021-11-12 14:35)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2021-11-16 09:33)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania 06.12.2021r. (2021-12-06 10:25)