Postepowanie w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy Pzp na dostawę sterylnych wyrobów medycznych dla Pracowni Endoskopii Pokarmowej - powtórzenie postępowania


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu w BZP 08d983ec-27b2-9b62-fe7c-080001c7a8b6 (2021-09-30 11:26)
  • SWZ PRT_ZAMPUB1_0000019871 (2021-09-30 11:26)
  • Załącznik_nr_1_do_SWZ FO (2021-09-30 11:26)
  • Załącznik_nr_2_do_SWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-09-30 11:26)
  • Załącznik_nr_3_do_SWZ_-_Wzor_umowy_2021 (2021-09-30 11:27)
  • potwierdzenie zamieszczenia na miniportalu (2021-09-30 11:27)
  • Wartość szacunkowa strona internetowa (2021-10-08 10:43)
  • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000020286 (2021-10-08 11:23)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRT_ZAMPUB1_0000020517 (2021-10-14 12:12)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania w BZP 08d99ab1-9675-ab08-3743-fe0001700c2f (2021-10-29 10:10)