Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawę karetki transportowej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-09-24 09:49)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-09-24 09:50)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2021-09-24 09:50)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-09-24 09:50)
  • Załącznik nr 3 - wzór umowy (2021-09-24 09:50)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2021-09-28 13:44)
  • Wartości szacunkowe (2021-10-01 09:17)
  • Informacja z otwarcia ofert (2021-10-01 10:19)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2021-10-13 11:18)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-11-05 13:41)