Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Im. J. Strusia w Poznnaniu postępowanie w trybie podstawowym art. 275 ust. 1


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie - EZamówienia (2021-09-03 12:35)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (2021-09-03 12:36)
 • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2021-09-03 12:36)
 • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-09-03 12:37)
 • 1. F O PAKIET 1 (2021-09-03 12:37)
 • 2. F O PAKIET 2 (2021-09-03 12:37)
 • 3. F O PAKIET 3 (2021-09-03 12:37)
 • 4. F O PAKIET 4 (2021-09-03 12:37)
 • 5. F O PAKIET 5 (2021-09-03 12:37)
 • 6 F O PAKIET 6 (2021-09-03 12:37)
 • 7. F O PAKIET 7 (2021-09-03 12:37)
 • 8. F O PAKIET 8 (2021-09-03 12:38)
 • 9. F O PAKIET 9 (2021-09-03 12:38)
 • 10. F O PAKIET 10 (2021-09-03 12:38)
 • 11. F O PAKIET 11 (2021-09-03 12:38)
 • miniPortal (2021-09-03 12:40)
 • 5. Wyjaśnienia do SWZ (2021-09-13 10:40)
 • Wartości szacunkowe (2021-09-17 09:05)
 • ZESTAWIENIE OFERT (2021-09-17 11:56)
 • Ogłoszenie wyboru (2021-09-20 12:42)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02.11.2021r. (2021-11-02 12:56)