Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-08-26 13:12)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-08-26 13:12)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 1 (2021-08-26 13:13)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 2 (2021-08-26 13:13)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-08-26 13:13)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy (2021-08-26 13:13)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2021-08-26 14:30)
 • Wartości szacunkowe (2021-09-01 10:10)
 • Informacja z otwarcia ofert (2021-09-03 10:40)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2021-09-06 14:00)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-11-17 13:37)