Przetarg nieograniczony powyżej 214.000 euro na dostawę testów genetycznych do aparatu GeneXpert wraz z serwisem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2021-115254-NF02-PL (2021-08-25 12:14)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2021-OJS167-437099-pl (2021-08-30 09:28)
 • 4. Specyfikacja warunków zamówienia PRT_ZAMPUB1_0000018173 (2021-08-30 09:28)
 • 5. Zał_Nr_1_do_SWZ_Formularz ofertowy (2021-08-30 09:29)
 • 6. Zał_Nr_2_do_SWZ_Wzór Umowy (2021-08-30 09:29)
 • 7. Zał_nr_3_do_SWZ_ JEDZ espd-request (2021-08-30 09:29)
 • 7. Zał_nr_3_do_SWZ_JEDZ espd-request (2021-08-30 09:29)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2021-09-20 12:53)
 • Inf o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zam. (2021-09-29 09:03)
 • Infomacjaa z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000019838 (2021-09-29 13:18)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PRT_ZAMPUB1_0000020487 (2021-10-13 11:51)
 • Zał do informacji o wyborze najk ofery PRT_ZAMPUB1_0000020489 (2021-10-13 11:51)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS211-551401-pl (2021-11-02 09:49)