Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę płynów infuzyjnych, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, diet specjalnego przeznaczenia dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 20.08.2021r. (2021-08-20 13:49)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 25.08.2021r. (2021-08-25 09:05)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (2021-08-25 09:05)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY (2021-08-25 09:06)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy (2021-08-25 09:06)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2021-08-25 09:06)
 • Załącznik nr 3 do SWZ -JEDZ (2021-08-25 09:06)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2021-08-25 09:07)
 • Sprostowanie do SWZ (2021-09-01 13:25)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2021-09-17 10:16)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy po zmianach (2021-09-17 10:17)
 • Wartość szacunkowa przeznaczona na postępowanie (2021-09-22 08:58)
 • Informacja z otwarcia ofert (2021-09-24 11:33)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - płyny (2021-10-22 12:08)
 • Unieważnienie Pakietu 20 (2021-11-03 14:05)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 26.10.2021 (2021-11-29 06:43)