Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy Pzp na dostawę opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłosenie o zamówieniu w BZP 08d96095-081c-42f7-8a7e-a20001517eb0(1) (2021-08-17 11:13)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia PRT_ZAMPUB1_0000017901 (2021-08-17 11:14)
 • Załącznik_nr_1 do_ SWZ Formularz ofertowy (2021-08-17 11:14)
 • Załącznik_nr_2_do_SWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-08-17 11:14)
 • Załącznik_nr_3_do_SWZ_-_Wzor_umowy_2021 (2021-08-17 11:14)
 • potwierdzenie zamieszczenia na miniportalu (2021-08-17 11:14)
 • Wyjaśnienia do SWZ PRT_ZAMPUB1_0000017987 (2021-08-20 12:05)
 • Wyjaśnienia do SWZ nr 2 PRT_ZAMPUB1_0000018101 (2021-08-24 13:55)
 • Wartość szacunkowa strona internetowa (2021-08-27 09:23)
 • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000018215 (2021-08-27 12:37)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zbiorcze zestawienie ofert, punktacja przyznana ofertom PRT_ZAMPUB1_0000019043 (2021-09-15 12:14)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d9945a-890e-492b-3743-fe00016fe249 (2021-10-21 10:20)