Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na modernizację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach laboratorium oraz wymianę wytwornicy wody lodowej w Oddziale Zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-08-05 13:20)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-08-05 13:20)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 1 (2021-08-05 13:20)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Pakiet 2 (2021-08-05 13:20)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (2021-08-05 13:20)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-08-05 13:20)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz robót (2021-08-05 13:21)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - wzór zobowiązania (2021-08-05 13:21)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (2021-08-05 13:21)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Opis techniczny wentylacja Pakiet 1 (2021-08-05 13:21)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - projekt wykonawczy elektryczny wentylacja - Pakiet 1 (2021-08-05 13:21)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - projekt wykonawczy sanitarny wentylacja - Pakiet 1 (2021-08-05 13:22)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Przedmiar robót wentylacja - Pakiet 1 (2021-08-05 13:22)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - architektura Rys. ISW-01. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:22)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - architektura Rys. ISW-02. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:22)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - architektura Rys. ISW-03. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:22)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - architektura Rys. ISW-04. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:23)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - architektura Rys. ISW-05. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:23)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - elektryczne Rys. ISW-01. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:23)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - elektryczne Rys. ISW-02. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:23)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - elektryczne Rys. ISW-03. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:24)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - elektryczne Rys. ISW-04. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:24)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - elektryczne Rys. ISW-05. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:24)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - elektryczne Rys. ISW-06. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:24)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - elektryczne Rys. ISW-07. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:25)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - sanitarne Rys. ISW-01. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:25)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - sanitarne Rys. ISW-02. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:25)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - sanitarne Rys. ISW-03. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:26)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - sanitarne Rys. ISW-04. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:26)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - sanitarne Rys. ISW-05. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:26)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - sanitarne Rys. ISW-06. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:26)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - wentylacja - sanitarne Rys. ISW-07. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:27)
 • Załącznik nr 7 do SWZ -Opis techniczny klimatyzacja Pakiet 1 (2021-08-05 13:28)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - projekt wykonawczy sanitarny klimatyzacja - Pakiet 1 (2021-08-05 13:29)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - projekt wykonawczy elektryczny klimatyzacja - Pakiet 1 (2021-08-05 13:29)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Przedmiar robót klimatyzacja - Pakiet 1 (2021-08-05 13:29)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - klimatyzacja - architektura Rys. ISW-01. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:30)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - klimatyzacja - elektryczne Rys. ISW-01. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:30)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - klimatyzacja - elektryczne Rys. ISW-02. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:30)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - klimatyzacja - elektryczne Rys. ISW-03. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:30)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - klimatyzacja - elektryczne Rys. ISW-04. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:31)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - klimatyzacja - elektryczne Rys. ISW-05. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:31)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - klimatyzacja - sanitarne Rys. ISW-01. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:32)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - klimatyzacja - sanitarne Rys. ISW-02. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:32)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - klimatyzacja - sanitarne Rys. ISW-03. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:32)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - klimatyzacja - sanitarne Rys. ISW-04. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:33)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - klimatyzacja - sanitarne Rys. ISW-05. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:33)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - klimatyzacja - sanitarne Rys. ISW-06. - Pakiet 1pdf (2021-08-05 13:33)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Opis techniczny Pakiet 2 (2021-08-05 13:34)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Rys. IS-01 stan istniejący - Pakiet 2 (2021-08-05 13:34)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Rys. IS-02 stan projektowany - Pakiet 2 (2021-08-05 13:34)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy Pakiet 1 (2021-08-05 13:35)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy Pakiet 2 (2021-08-05 13:35)
 • Pismo - wentylacja (2021-08-16 08:54)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy Pakiet 1 obowiązujący (2021-08-16 08:56)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy Pakiet 2 obowiązujący (2021-08-16 08:56)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2021-08-17 13:25)
 • Pismo - zmiana terminu (2021-08-19 08:16)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2021-08-19 08:16)
 • miniPortal (2021-08-19 08:16)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SWZ (2021-08-19 10:13)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - zestawienie materiałów wentylacja (2021-08-19 10:13)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy Pakiet 1 obowiązująca (2021-08-19 10:14)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy Pakiet 2 obowiązująca (2021-08-19 10:14)
 • Wartość szacunkowa (2021-08-24 08:11)
 • Informacja z otwarcia ofert (2021-08-24 11:46)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - wentylacja i klimatyzacja (2021-09-10 14:07)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-10-21 13:24)