Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy Pzp na dostawę sterylnych wyrobów medycznych dla Pracowni Endoskopii Pokarmowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu w BZP 08d957e0-2f15-af12-cf4a-d70001e096e0(1) (2021-08-05 10:07)
 • Specyfikacja_warunkow_zamowienia_2021 (2021-08-05 10:08)
 • Załącznik_nr_1 do_ SWZ Formularz ofertowy (2021-08-05 10:08)
 • Załącznik_nr_2_do_SWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-08-05 10:08)
 • Załącznik_nr_3_do_SWZ_-_Wzor_umowy_2021 (2021-08-05 10:08)
 • potwierdzenie zamieszczenia na miniportalu (2021-08-05 10:08)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2021-08-10 10:34)
 • Wyjaśnienia do SWZ PRT_ZAMPUB1_0000017647 (2021-08-10 10:36)
 • Wartość szacunkowa strona internetowa (2021-08-13 09:12)
 • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000017848 (2021-08-13 11:43)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRT_ZAMPUB1_0000018604 (2021-09-02 08:39)
 • Zestawienie z otwarcia ofert punktacja przyznana ofertom PRT_ZAMPUB1_0000018606 (2021-09-02 08:39)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d98198-f07c-538b-fe7c-080001c787bd (2021-09-27 12:00)