Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na remont łazienek na I i II piętrze budynku D Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-07-29 13:03)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-07-29 13:03)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2021-07-29 13:03)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (2021-07-29 13:03)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-07-29 13:03)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz robót (2021-07-29 13:03)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - wzór zobowiązania (2021-07-29 13:04)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - opis zamówienia (2021-07-29 13:04)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - przedmiar robót branża budowlana i elektryczna (2021-07-29 13:04)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - przedmiar robót branża elektryczna (2021-07-29 13:04)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - rysunki I piętro (2021-07-29 13:04)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - rysunki II piętro (2021-07-29 13:05)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy (2021-07-29 13:05)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2021-08-05 13:07)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy -obowiązujący (2021-08-05 13:52)
 • Wartość szacunkowa - remont łazienek (2021-08-09 12:45)
 • Informacja z otwarcia ofert (2021-08-12 11:15)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - remont łazienek (2021-08-18 13:27)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-09-17 13:13)