Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na modernizację pól zasilających i sprzęgłowych rozdzielnic niskiego napięcia w stacjach S1,S2,S3 i agregatów prądotwórczych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-07-29 11:50)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-07-29 11:51)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2021-07-29 11:51)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (2021-07-29 11:51)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-07-29 11:51)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - wzór zobowiązania (2021-07-29 11:51)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - opis zamówienia (2021-07-29 11:51)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - projekt umowy (2021-07-29 11:52)
 • Wartość szacunkowa - modernizacja pól zasilających (2021-08-09 12:45)
 • Informacja z otwarcia ofert (2021-08-12 10:26)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2021-08-17 10:08)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-09-03 12:43)