Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii oraz Pracowni Chorób Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu prowadzone w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie - EZamówienia (2021-07-22 11:09)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (2021-07-22 11:10)
 • 2. Formularz ofertowy-sprzet kardiochirurgia 17 (2021-07-22 11:10)
 • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2021-07-22 11:11)
 • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-07-22 11:11)
 • miniPortal (2021-07-22 11:11)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2021-07-27 13:05)
 • ZESTAWIENIE OFERT (2021-07-30 12:35)
 • 10. Informacja wartości szacunkowej (2021-07-30 12:35)
 • ZESTAWIENIE OFERT Poprawione (2021-07-30 13:23)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2021-08-18 12:26)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21.09.2021 (2021-09-21 10:57)