Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawy pomp do podawania leków dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-07-16 12:37)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-07-16 12:37)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2021-07-16 12:37)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-07-16 12:38)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy (2021-07-16 12:38)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2021-07-21 12:07)
  • Wyjaśnienia nr 2 do SWZ (2021-07-23 13:47)
  • Informacja z otwarcia ofert (2021-07-28 10:55)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2021-08-02 12:53)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-08-10 13:02)