Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 15.06.2021r. (2021-06-15 18:45)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 18.06.2021r. (2021-06-18 11:39)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (2021-06-18 11:39)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2021-06-18 11:40)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy (2021-06-18 11:40)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2021-06-18 11:40)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2021-06-18 11:40)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2021-06-18 11:40)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2021-07-15 14:16)
 • Wartość szacunkowa - transport sanitarny (2021-07-20 10:04)
 • Informacja z otwarcia ofert (2021-07-21 12:08)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2021-08-03 12:42)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 13.08.2021r. (2021-08-13 09:51)