Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy Pzp na dostawę Opatrunków standarowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja_warunkow_zamowienia_2021 (2021-06-10 12:21)
 • Zalacznik_ nr 1 do SWZ- formularz ofertowy (2021-06-10 12:21)
 • Zalacznik_nr_2_do_SWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-06-10 12:21)
 • Zalacznik_nr_3_do_SWZ_-_Wzor_umowy_2021 (2021-06-10 12:22)
 • Potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (2021-06-10 12:22)
 • Wyjaśnienia do SWZ PRT_ZAMPUB1_0000015220 (2021-06-15 12:58)
 • Wartość szacunkowa strona internetowa (2021-06-18 09:28)
 • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000015436 (2021-06-18 12:13)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRT_ZAMPUB1_0000015892 (2021-06-30 09:59)
 • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000015894 (2021-06-30 09:59)
 • Informacja o punktacji przyznanej ofertom PRT_ZAMPUB1_0000015896 (2021-06-30 09:59)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania w BZP 08d95643-77e7-d2a6-cf4a-d70001e07ef3(1) (2021-08-03 09:33)