Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia chorób neurologicznych przetoczeniami immunoglobulin powt.postępowania


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP 08d91e8c-ea9b-0c96-9420-ae0001e501dd (2021-05-24 11:03)
 • Potwierdzenie zamieszczenia na Mini Portalu (2021-05-24 11:04)
 • 4. SWZ Skan PRT_ZAMPUB1_0000013991 (2021-05-24 11:06)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SWZ - Formularz ofertowy (2021-05-24 11:06)
 • 6. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-05-24 11:06)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SWZ - Wzór umowy (2021-05-24 11:06)
 • 9. Inf o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zam. (2021-06-08 09:32)
 • 10. Informacja z otwarcia ofert zestawienie PRT_ZAMPUB1_0000014665 (2021-06-08 12:11)
 • Inf o wyborze najkorzystniejszej oferty PRT_ZAMPUB1_0000015023 (2021-06-11 13:35)
 • Zał do informacji o wyborze najk. oferty PRT_ZAMPUB1_0000015025 (2021-06-11 13:37)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d9406c-fb96-cc8c-9d1b-400001f6c314 (2021-07-06 13:12)