Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawę lasera okulistycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału i Poradni Okulistycznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-05-20 13:15)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-05-20 13:15)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2021-05-20 13:15)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-05-20 13:15)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2021-05-20 13:15)
  • Załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy (2021-05-20 13:16)
  • Wartość szacunkowa - laser (2021-05-27 09:25)
  • Informacja z otwarcia ofert - laser (2021-05-28 10:12)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2021-06-08 07:51)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-06-16 11:12)